Rút Tiền

Số Tiền Hiện Có:

VNĐ

Lịch sử Rút Tiền
Phí Rút Là 11.000 VNĐ
VD:Rút 50.000 VNĐ thì Sẽ là 61.000 VNĐ
Rút Ít Nhất 50,000 VNĐ
ID Ngân hàng STK Số tiền Chủ thẻ Thời Gian rút Trạng thái

Công nghệ

PHP

Xây dựng Back-End nhanh chóng bằng PHP

NodeJs

Xây dựng Api,.. mạnh mẽ bằng NodeJs

CSS3 , HTML5

Thiết kế giao diện website bằng CSS3, HTML5

Thành Viên

1 Thành Viên

Source Hiện Có

0 SRC

Source Đã Bán

0 SRC